Skip to main content

HIDROCARBURS

RECOLLIDA DE RESIDUS DE SEPARADORS O DECANTADORS D'HIDROCARBURS

01

QUÈ ÉS I COM FUNCIONA?

El separador d'hidrocarburs és necessari en tota classe de tallers de vehicles i maquinària, pàrquings, estacions de servei, túnels de rentat, entre altres. Es fa servir pel tractament d'aigües que contenen hidrocarburs, greixos minerals, olis i combustibles.

Inicialment, es produeix la decantació de les matèries pesades, principalment sorres. Donada la diferència de pesos específics entre l'aigua i els hidrocarburs, aquests últims se situaran en la part superior del dipòsit.

Les aigües es posaran a la part inferior de l'equip de tractament, on, mitjançant la coalescència, passaran al següent comportament, on les petites gotes d'hidrocarbur, que per la seva reduïda dimensió no hagin pogut separar-se, s'uniran formant gotes majors.

L'última part del procés de separació d'hidrocarburs, és la bola d'obturació, que té la missió d'impedir la fuita d'hidrocarburs i bloquejar la sortida en cas de sobrepassar la capacitat màxima de retenció.

02

MANTENIMENT

És aconsellable retirar la capa d'hidrocarbur cada 2 o 3 mesos, i els sòlids sedimentats, 1 cop l'any, en llocs on hi hagi una gran quantitat de sorres, com pot ser el cas dels túnels de rentat de vehicles, és imprescindible la col·lació d'un separador de sorres pel seu òptim funcionament.

03

NETEJA DE REIXES CERCLE SEGURETAT

A totes les estacions de servei hi ha instal·lades unes reixes al voltant dels sortidors de producte, són les anomenades reixes del cercle de seguretat i tenen com a missió capturar tota mena de producte d'hidrocarbur en cas de vessament, pèrdues de combustible de vehicles, etc.

Aquestes reixes necessiten també el seu manteniment, per què moltes vegades podes estar obturats per llots, males herbes, pedres, etc. i no compliran bé la seva funció d'emmagatzematge.

COM HO FEM?

04

PROCÉS D'ACTUACIÓ

L'operari utilitzarà una pistola elèctrica per desenroscar tots els caragols de la reixa perimetral de l'estació de servei. Després, es retiraran totes les reixes per poder portar a terme la neteja amb mànega d'alta pressió del camió cisterna.

Es netejaran totes les restes de llots, herbes, pedres, etc. que hagin quedat escampats per terra. Un cop totes les reixes estan completament netes, es procedirà a tornar a col·locar totes les reixes al seu lloc i tornarem a enrosar tots els caragols amb la pistola elèctrica.

TENS UNA ESTACIÓ DE SERVEI?

Contacta amb nosaltres i et passarem un pressupost detallat de tot el servei a realitzar pel buidatge i neteja del separador del rentador de cotxes i les reixes de seguretat. Donem servei per tot Catalunya.