Skip to main content

FOSSES SÈPTIQUES

BUIDEM I NETEGEM FOSSES SÈPTIQUES PER EMPRESES I PARTICULARS

QUÈ ÉS I COM FUNCIONA?

Fossa sèptica per eliminació de residus fecals
01

ELIMINACIÓ DE RESIDUS FECALS

Les fosses sèptiques són estanques segures d'emmagatzematge i per una posterior eliminació de residus fecals. A partir d'un procés de decantació i sedimentació s'aconsegueix eliminar tots els residus sòlids que estan presents a les aigües residuals, i així s'evita la contaminació de sòls o les fonts de recursos d'aigua dolça.

Aquests sistemes se solen instal·lar en zones rurals on manquen d'una xarxa municipal de clavegueram.

02

FOSSES SÈPTIQUES D'UNA SOLA CÀMERA

Per instal·lar una fossa sèptica, s'ha d'excavar un petit pou i construir un tanc d'obra o, una altra opció, comprar una fossa sèptica ja fabricada amb tot el sistema de drenatge i col·locar-la a l'interior. Existeixen fosses sèptiques d'una i de dues càmeres, i cada una funciona de diferent manera.

Fosses sèptiques d'una sola càmera:

Les aigües grises i les aigües negres entren per una canonada fins a la fossa, on es decanten i sedimenten, floten en la superfície o s'enfonsen fins al fons del dipòsit, formant llots i sediments. 

Els sediments que estan atrapats en la càmera són dirigits i reduïts a partir d'una fermentació anaeròbia, el que fa que la formació de gasos, com el diòxid de carboni CO₂ i l'amoni NH4.

Buidatge i neteja de fosses sèptiques
Tapa d'una fossa sèptica instal·lada
03

I DE DUES CÀMERES

Durant el procés de decantació i sedimentació en la primera càmera, els efluents decantats passen a una segona càmera. Aquestes aigües no estan del tot depurades, per què encara tenen gèrmens bacterians, però ja han passat per un pretractament que permet eliminar el 30% de la contaminació carbònica.

SOM LA MILLOR OPCIÓ PER LA TEVA EMPRESA!

No tens connexió al clavegueram general?

Nosaltres et buidem i netegem la teva fossa sèptica i transportem i gestionem el residu a la Depuradora Comarcal.

© 2002 - 2024 Neteges Guti. Tots els drets reservats.