Skip to main content

RESIDUS ORGÀNICS

GESTIONEM AIGÜES DE RENTAT DE DIPÒSITS DE PRODUCCIÓ I/O EXCEDENTS DEL BIOLÒGIC

Planta depuradora biològica

NO SAPS ON GESTIONAR LES AIGÜES DE NETEJA DE DIPÒSITS?

Disposem d'una planta depuradora sobredimensionada per gestionar aigües de rentat de dipòsits de producció, i/o excedents dels biològics que no poden absorbir tota la producció d'una empresa que va creixent.

La depuradora té atorgada la Resolució definitiva emesa per la Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

Les despeses de gestió són molt més econòmiques per les empreses i resulten molt interessants, no tindria el mateix cost si la gestió es realitzés a una Planta gestora amb documentació de l'Agència de Residus de Catalunya.

01

PARÀMETRES A COMPLIR

El residu sempre ha de ser orgànic, mai podrà ser químic, amb poca càrrega orgànica, i que no tingui un DQO per sobre de 10000 de conductivitat.

Nosaltres mateixos ens encarreguem de tot, el client no ha de preocupar-se de res.

Oferim un servei de transport via tràiler de 40 tones i tenim exclusivitat per accedir a la Planta Depuradora, és a dir, cap altra empresa de transport pot accedir a les instal·lacions, sense el nostre previ consentiment.

El motiu principal és per prevenir possibles danys a la Planta Depuradora, amb relació a l'exterminació de la fauna biològica.

Paràmetres d'anàlisi a complir
Anàlisi del residu
02

ANÀLISI DEL RESIDU

La primera vegada que treballem amb un client nou, sol·licitem que ens avanci per correu electrònic una analítica de laboratori del residu en qüestió, per tenir una idea inicial de si el residu és apte per ser tractat a la Planta Depuradora.

Posteriorment, un responsable de la nostra empresa, anirà personalment a recollir una mostra del residu per dur a terme una anàlisi dels paràmetres necessaris en els nostres laboratoris. Els paràmetres a analitzar són els següents: DQO decantada, DBO5, Sòlids en suspensió, pH, Nitrogen total, Fòsfor total, Conductivitat, Olis i grasses.

03

ACCEPTACIÓ DEL SERVEI

Quan hàgim comprovat que l'adequació dels fluxos de les aigües residuals siguin aptes per ser transportades a la Planta Depuradora, elaborarem l'oferta econòmica del transport juntament amb el tractament del residu i ho enviarem al client per la seva acceptació, que ens haurà de tornar signada i segellada pel responsable corresponent. Hi ha l'opció de realitzar només oferta econòmica del tractament, si el client disposa ja d'un altre transportista i no vol canviar-lo.

Un cop acceptada l'oferta econòmica, enviarem un Contracte de trasllat de residus, que haurà de ser signat i segellat pel client i retornat a nosaltres per poder procedir amb el transport. I finalment, es concretarà la data i l'hora del servei per procedir a la retirada de les aigües residuals.

Acceptació del servei
Planta depuradora sobredimensionada
04

PROCÉS D'ACTUACIÓ

Quan arribem al lloc del servei, sempre localitzarem el responsable per avisar de la nostra arribada. A partir d'aquí, començarem amb la preparació de la cisterna per la càrrega del residu. Acabada la càrrega, ens dirigim a descarregar les aigües residuals a la Planta Depuradora. 

Cada cop que entri una cisterna a la Planta Depuradora, es recollirà una mostra amb les dades següents: dia i hora de la descàrrega i el nom del productor o client. La mostra s'obtindrà en el moment de la descàrrega del camió cisterna. Aquesta mostra es mantindrà emmagatzemada a les instal·lacions de la Planta Depuradora per poder analitzar-la en el cas de produir-se una incidència.

Amb una periodicitat mensual, portarem a terme una anàlisi a la Planta Depuradora per controlar que tots els paràmetres estiguin correctes i no hi hagi cap alteració. I per acabar, un cop al mes emetrem una factura amb totes les entrades a la Planta Depuradora.

T'OFERIM UN SERVEI INTEGRAL DE TRANSPORT I GESTIÓ

Som la millor opció per la teva empresa!

El que més ens importa és que el client estigui totalment satisfet amb els nostres serveis. És per això, que ens preocupem nosaltres personalment de tota la tramitació de la documentació i recollida de mostres «in situ».

© 2002 - 2024 Neteges Guti. Tots els drets reservats.